Vậy nên hãy IM LẶNG, LẠNH LÙNG mà sống!! – #Status

Hiền lành làm gì?

– để người ta bảo giả nai

Ngốc làm gì?

– để người ta đùa giỡn

Tin tưởng làm gì?

– để người ta lừa dối

Vậy nên hãy IM LẶNG, LẠNH LÙNG

mà sống!!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*