Vậy thì có gì phải tiếc nuối – #Status

Con người thật lạ, bao giờ cũng để mọi thứ trôi qua rồi mới tiếc nuối vì đã không biết nắm giữ. Rồi sau đó lại phải luôn tự nhắc mình phải biết trân trọng những gì đang có. Nhưng cuộc sống vốn dĩ không đơn giản như vậy, nó luôn là những mất mát trước, rồi sau đó mới thấu hiểu rằng ta đã từng có gì.

Vậy thì có gì phải tiếc nuối

Vậy thì có gì phải tiếc nuối - #Status

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*