Vì em sợ đổ vỡͺͺͺ nên em rất ngại bắt đầu. – #Status

Vì em sợ đổ vỡͺͺͺ nên em rất ngại bắt đầu.

Em chẳng biết làm gì khi tình yêu đổ vỡ.

Đã bao giờ ai đó sợ mất em chưa?

Ai cũng được, trên thế giới này.¿¿

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*