Viết bao câu chuyện cũng không viết được cảm giác yêu em. – #Status

“Viết bao câu chuyện cũng không viết được cảm giác yêu em.

Nếu tôi là một nhà văn, khi ra sách, tôi sẽ viết tên em trên trang sách; nếu tôi là một nhà thiên văn học, tôi có thể lấy tên em đặt cho ngôi sao mình mới phát hiện; nếu tôi là nhà vật lý học, tôi sẽ dùng tên em đặt cho định lý nào đó. Nhưng tôi không phải họ nên chỉ đành cẩn thận khắc từng nét tên em trong lòng mình, miêu tả thật tinh tế trong câu chuyện của tôi.

Tôi tin dù ít hay nhiều, ai cũng mang trong mình những câu chuyện, những câu chuyện ấy có thể bất ngờ hoặc bình lặng, nhưng chỉ thuộc về riêng ta mà thôi. Trong câu chuyện của em, tôi mong em tìm được chốn quay về.”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*