Viết cho cái tuổi một phần ba đời người. – #Status

Viết cho cái tuổi một phần ba đời người.

Cái tuổi nhiều mơ ước cũng lắm điều phải đối mặt, cho những yêu thương hờn giận, cho chút trẻ con, chút người lớn, viết cho người, cho tôi…

Ở cái tuổi này tôi học cách yêu thương nhiều hơn, biết suy nghĩ hơn, tập yêu thương bản thân mình hơn, yêu thương gia đình nhiều hơn.

Ở cái tuổi mà bắt đầu biết lo lắng cho tương lai nhiều hơn, lo cho những dự định, công việc sắp tới, mọi thứ chỉ là con số 0 tròn trĩnh.

Ở cái tuổi mà tôi gởi lại chút ngông cuồng tuổi trẻ, gởi lại những trò nghịch dại thủa thiếu thời, sẽ chín chắn hơn trong suy nghĩ và hành động.

Ai dám chắc cuộc đời ngắn dài bao lâu, sự ra đi của một vài người đã khiến tôi thấu hiểu thêm cái lẽ vô thường , ” ai sẽ ở bên ta, ai sẽ ở lại, ai ra đi”. Hãy trân trọng nhau khi còn có thể.

“” sandbox=”allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-forms”>

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*