Vốn có rất nhiều tổn thương chỉ xuất hiện một lần duy nhất, nhưng vì sự cho phép của bạn, chấp niệm của bạn – #Status

Vốn có rất nhiều tổn thương chỉ xuất hiện một lần duy nhất, nhưng vì sự cho phép của bạn, chấp niệm của bạn, nó mới biến thành một con dao không ngừng cứa vào lòng bạn, mà người nắm chặt con dao không muốn buông ra đó, cũng chính là bạn.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*