Yêu, là bản năng. Kiếm tiền, là trách nhiệm. Nếu không yêu, không thương – #Status

Yêu, là bản năng. Kiếm tiền, là trách nhiệm. Nếu không yêu, không thương, là bạn đang có lỗi với trái tim mình. Nếu không kiếm tiền, không nỗ lực trong sự nghiệp là bạn đang có lỗi với lí trí và cuộc đời mình.

Nên tôi không cần biết rằng bạn hay bất kể ai có đang loay hoay với tình yêu hay không, thì đêm hôm trước bạn có gục mặt oà khóc cả đêm, thì sáng hôm sau trách nhiệm của bạn vẫn là kiếm tiền và sự nghiệp.

Bởi trên đời này không có ai tình nguyện chống lưng cho bạn, bao bọc cho bạn cả đời, ngoài chính bản thân bạn. Vậy nên phụ nữ chúng ta mới nên hiểu, yêu là bản năng nhưng kiếm tiền là trách nhiệm. Phải nỗ lực để không phụ chính bản thân mình là vậy.

“” sandbox=”allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-forms”>

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*