Yêu nhau sai thì sửa, đừng giấu diếm cũng đừng lừa dối. Bởi vì một lần lừa dối, là cả đời sống trong sự hoài nghi.. – #Status

Yêu nhau sai thì sửa, đừng giấu diếm cũng đừng lừa dối. Bởi vì một lần lừa dối, là cả đời sống trong sự hoài nghi.. Yêu nhau sai thì sửa, đừng giấu diếm cũng đừng lừa dối. Bởi vì một lần lừa dối, là cả đời sống trong sự hoài nghi..

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*