Yêu nhiều cấp mấy thì ra sao? – #Status

Yêu nhiều cấp mấy thì ra sao? Chỉ cần một giây yếu lòng tất thảy đều buông bỏ. Sau này tôi phát hiện ra rằng mỗi lần xảy ra chuyện người ở bên tôi lúc cần đều không phải là anh. Như thế đến những chuyện thường tình trong cuộc sống tôi cũng không muốn cùng anh chia sẽ? Như vậy chia tay được chưa?…

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*